2018

TŘI GENERACE RODINY KACHLÍKOVY

Výstava představuje výtvarná díla významných regionálních výtvarníků a učitelů. Tvorba řídícího Josefa Kachlíka st.(1897), bude ve společné instalaci s díly syna Josefa Kachlíka ml.(1926) a pravnučky Barbory Kachlíkové.
Koncepce výstavy ve Hřbitovním kostele ve Vyškově, sestává z kreseb a akvarelů mapujících urbanistický vývoj města Vyškova, okolních vesnic Vyškovska a krajiny Hanácka.
Téma a vizuální zpracování krajiny, které bylo celoživotním zájmem Josefa Kachlíka st. a mladšího, se na výstavě dostává do konfrontace se současným uměním Barbory Kachlíkové, která ve svých dílech zobrazuje krajinu finské vsi, jež se stala jejím novým domovem.
Výstava si klade za cíl být prostředkem pro aktivní mezigenerační komunikaci, kdy se komunikační platformou stává sama výstava. Široká veřejnost Vyškovska se zapůjčením děl autorů Josefa ml. a Josefa st. stává spolukurátorem výstavy – to znamená, že se přímo podílí na konečné podobě výstavy zapůjčením děl ze soukromých sbírek. Emotivní vztah k výtvarnému dílu jednotlivce tak spojuje pamětníky, vlastníky děl a širokou veřejnost.
Kolektivní instalace děl autorů tří rozdílných generací, nám přináší pozoruhodné myšlenkové podněty, přímo nás vybízí k reflexi existenciálních otázek smyslu současného bytí, vnitřních hodnot a přístupu k našemu okolí.

 

EN /

THE THREE GENERATIONS OF KACHLIKOVA FAMILY

The exhibition project will present works of the three generations of Kachlikova family – my greatgrandfather Josef (1897), grandfather Josef (1926) and me (1988). Great-grandfather and grandfather will be represented at the exhibition mainly by drawings and watercolors with the main theme of mapping the urban development of Vyškov town ( from where we are coming from ) and surroundings of Vyškov region. I will exhibit a collection of works which I have done in the Finnish countryside, where I am living and working nowadays. The exhibition will take place on May 2018 at the Cemetery Church in Vyškov. The main goal of the exhibition is active intergenerational communication, where the communication platform becomes the exhibition itself. The wide public of Vyškov surroundings participates on the final form of the exhibition by borrowing the works of the authors for the exhibition and by this fact, they are becoming a direct co-curators of the exhibition. The artworks of my ancestors are tools for communicating between collectors, me and and the general public. The exhibition of the authors of three different generations reflects the existential issues of the meaning of being part of contemporary society, inner values ​​and attitude to our neighborhood and nature.

Advertisements